ACCÉS

El procés d'admissió serveix per a comprovar que tots els i les alumnes compleixen els requisits del programa i garantir un ambient de treball òptim. Per a sol·licitar l'admissió, has d'inscriure't online i en aportar la documentació requerida.

En el cas que quedin places lliures un cop superada la data final d'inscripció, la coordinació pot ampliar-la.

REQUISITS D'ADMISSIÓ

Per ser admès al màster és necessari:

  • Estar en possessió d’un títol de graduat universitari o equiparable, de l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut. També podran accedir els titulats equivalents a l'estranger.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Les candidatures que compleixin els requisits d'admissió seran seleccionades seguint els següents criteris:

  • Expedient acadèmic
  • Currículum Vitae
  • Carta de motivació adreçada a la coordinació del màster

En una segona fase de selecció, es farà una breu entrevista personal als candidats i candidates.