L’assignatura consisteix en la realització d’una estada de pràctiques de 240 hores en un equip o unitat especialitzada en gestió d’assaig clínics (equip investigador, unitats orientades a la gestió i/o qualitat de recerca clínica, unitats de suport a comitès d’ètica de la investigació, entre d’altres.) d’un Hospital, centre de recerca o empresa del sector sanitari (industria farmacèutica, CROs, etc.).

L’objectiu principal és que l’estudiant tingui un primer contacte amb l’entorn professional i adquireixi una experiència pràctica que li permeti complementar els coneixements teòrics assolits al llarg del programa, això com portar a la pràctica professional les habilitats i competències desenvolupades durant el curs. 

El projecte de pràctiques ha d’estar relacionat amb els continguts formatius del programa i ha de permetre a l’estudiant realitzar algunes de les tasques pròpies dels perfils professionals implicats en la gestió i coordinació d’assaigs clínics, com ara: coordinació, gestió de l’assaig i de la documentació relacionada, monitoratge, introducció i registre de dades, control de qualitat i processos, entre d’altres.

Durant la realització de les pràctiques, l’estudiant estarà supervisat i acompanyat per un supervisor/a de pràctiques que serà la persona responsable de guiar, formar i avaluar a l’estudiant durant la seva estada al lloc de destí de les pràctiques. L’estudiant i el supervisor/a comptaran també amb el suport d’un tutor/a acadèmic, vinculat al cos docent de la titulació, per resoldre qualsevol dubte durant la realització de les pràctiques i assegurar que es compleixin els estàndards de qualitat previstos per la correcta evolució de l’assignatura.

A més de la realització de les hores de pràctiques, l’assignatura contempla assistència a sessions de tutoria conjuntes amb el coordinador/a de l’assignatura. Aquestes sessions permetran reunir a tot el grup de classe per explicar aspectes operatius del funcionament de l’assignatura, fer seguiment de l’alumnat i intercanviar experiències entre el grup.

Per a l’avaluació de l’assignatura, l’estudiant haurà d’elaborar una memòria breu de pràctiques explicant les tasques desenvolupades, l’aprenentatge adquirit, quines han estat les fortaleses i limitacions a que ha hagut de fer front i quina ha estat la seva contribució a l’equip de treball.  .

Les estades de pràctiques duren entre tres i sis mesos i es poden realitzar en el Campus Vall d’Hebron o en una institució externa, com centres de recerca o empreses farmacèutiques.

Una cop hagis estat admès per fer pràctiques en una unitat, hauràs d’adreçar-te a la Secretaria Acadèmica del VHIR per tal de signar l’acord de col·laboració i fer tots els tràmits necessaris per iniciar l’estada.

 

Advanced Search